دریافت سرمایه فوت فرشاد

دریافت سرمایه فوت فرشاد

فرشاد هر چند از بین ما رفت، اما یادش همیشه با ماست...

نوروز 90 خبری ناگوار به ما رسید. فرشاد ع از بیمه گذاران اهل استان لرستان که از طریق این نمایندگی اقدام به خرید بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه سامان برای خود کرده بود، در جاده خرم آباد دچار سانحه رانندگی شده و فوت کرد.

پس از اطلاع از حادثه از طریق برادرش، با راهنمایی واحد خسارت بیمه های اندوخته ساز بیمه سامان، مدارک مربوطه در خصوص نحوه وقوع حادثه و گزارشات مقامات انتظامی و اورژانس، برای بیمه سامان ارسال گردید و حداکثر یک ماه پس از ارسال مدارک، مبلغ سرمایه فوت بر اثر حادثه ایشان قابل پرداخت گردیده و به همسرش که به عنوان ذینفع بیمه نامه انتخاب گردیده بود پرداخت گردید. شاید هیچ کس فکرش را نمی کرد که فرشاد به این زودی رخت از این دنیا بربندد، اما آینده اندیشی او باعث شد تا آینده فرزندش آتنا و همسرش تا حدودی تأمین شود.

روحش شاد ...

رضا شیرخانی - کارشناس بیمه و نماینده رسمی شرکت بیمه سامان - 9 تیر 1390