پرداخت آنلاين حق بيمه - بيمه سامان

روش اول: پرداخت با استفاده از کد اعلامیه بدهکار و کد بیمه گذار

اگر كد اعلاميه بدهكار و كد بيمه گذار خود را داريد مي توانيد از طريق لينك زير پرداخت خود را انجام دهيد:

<  پرداخت با استفاده از کد اعلامیه بدهکار و کد بیمه گذار  <

آموزش پرداخت با استفاده از کد اعلامیه بدهکار و کد بیمه گذار:

براي نمايش آموزش پرداخت كليك كنيد ...
روش دوم: پرداخت با استفاده از کد ملی و کد بیمه گذار

اگر كد ملي و كد بيمه گذار خود را داريد مي توانيد از طريق لينك زير پرداخت خود را انجام دهيد:

<  پرداخت با استفاده از کد ملی و کد بیمه گذار  <

آموزش پرداخت با استفاده از کد ملی و کد بیمه گذار:

براي نمايش آموزش پرداخت كليك كنيد ...

Saman Epayment