بیمه سامان - معرفی بانک سرمایه

Sarmayeh Bank Logo

بانک سرمایه

بانك سرمايه به استناد ماده واحده قانون اجازه تاسيس بانكهاي غيردولتي مصوب 1379، ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه سال 1351، قانون عمليات بانكداري بدون ربا و با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 و همچنين با رعايت ساير قوانين جاري و مقررات اساسنامه و با هدف تسهيل و فراهم ساختن امكان مشاركت گسترده و فراگير ملي و مردمي در تمامي فعاليتهاي سازنده و مثمر ثمر و درجه اقتصادي و به ويژه در زمينه پولي و بانكي در تاريخ 4/10/1384 تحت شماره 262377 در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري تحت عنوان شركت بانك سرمايه (سهامي عام) ثبت و به عنوان ششمين بانك خصوصي ايران و اولين بانك خصوصي با بيشترين سرمايه اوليه در كشور به مبلغ 3535 ميليارد ريال براساس مجوز شماره 4613/ه مورخ 18/10/1384 صادره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عملاً فعاليت خود را در عرصه بانكداري كشور آغاز نموده است.

بانك سرمايه با بهره گیری از تجارب، تخصص و دانش علمي و عملي ارزشمند صاحب نظران اقتصادي و دست اندركاران پولي و بانكي كشور، با اهداف ذيل شروع به فعاليت کرده است.

جذب و بكارگيري سرمايه هاي سرگردان در جهت تامين نيازهاي مالي بخش هاي مختلف اقتصادي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا،ارائه خدمات نوين بانكداري،مديريت بهينه منابع مالي سهامداران و سپرده گذاران و ارتقاي توان مالي آنها،توسعه و گسترش بانكداري الكترونيك،ايجاد بستر مناسب سرمايه گذاري و كسب بازدهي مناسب.

جهت ارتباط با بانک سرمایه می توانید به وب سایت این بانک به نشانی www.sbank.ir مراجعه فرمائید