بیمه سامان - معرفی بانک حکمت ایرانیان

Hekmat Iranian Bank Logo

بانک حکمت ایرانیان

با عنایت به اوامر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا مبنی بر ارتقاء منزلت اجتماعی و بهبود معیشت کارکنان نیروهای مسلح٬ مؤسسه مالی و اعتباری ایرانیان با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردید. در ادامه ٬ با توجه به سیاستهای اقتصادی کشور و بحث خصوصی سازی و به دنبال آن ایجاد بانکهای خصوصی در کشور٬ تمهیدات مورد نیاز به عمل آمده و مجوز تبدیل مؤسسه مالی و اعتباری به بانک حکمت ایرانیان از بانک مرکزی دریافت شد تا در راستای اهداف ذکر شده و فراتر از آن به عنوان یک مؤسسه پولی نقش خود را در چرخه اقتصادی کشور و نیز ارائه خدمات بانکی به هموطنان عزیز ایفا کند. از این رو بانک حکمت ایرانیان در تاریخ 1389/10/23 تأسیس شد.

جهت ارتباط با بانک حکمت ایرانیان می توانید به وب سایت این بانک به نشانی www.hibank24.ir مراجعه فرمائید