بیمه سامان - معرفی بانک دی

Day Bank Logo

بانک دی

بانك دي براساس قانون اجازه تأسيس بانك هاي غير دولتي مصوب 21 فروردين ماه 1379، مستند به ماده 98 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه سال 1351، قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 1362، و با رعايت قانون اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 و نیز با رعايت ساير قوانين جاري و با هدف تسهيل و فراهم کردن امكان مشاركت گسترده و فراگير ملي و مردمي در تمامي فعاليت هاي سازنده، مثمر ثمر و موجه اقتصادي و مالي بويژه در زمينه هاي پولي، مالي و بانكي تشكيل و اداره مي شود.

تحقق هدف مذكور مستلزم تجهيز منابع مالي از طريق جذب سپرده ها، اخذ تسهيلات و استفاده از ساير ابزارهاي پولي و مالي و تخصيص آنها براي اعطاي تسهيلات اعتباري و سرمايه گذاري در رشته هاي مختلف اقتصادي مي باشد. بانك دي در جهت تحقق اهداف خود، به انجام كليه عمليات مجاز پولي، مالي و بانكي (ريالي و ارزي) در چارچوب قوانين و مقرارت جاري كشور و قانون عمليات بانكي بدون ربا در حوزه جغرافيايي مورد عمل خود، اقدام خواهد نمود. بانك دي همواره نسبت كفايت سرمايه مورد نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مقررات و ضوابط بين المللي كميته بال را رعايت خواهد نمود.

جهت ارتباط با بانک دی می توانید به وب سایت این بانک به نشانی bank-day.org مراجعه فرمائید