حضور نمايندگي شيرخاني كد 1103 بيمه سامان در يوم الله 22 بهمن 1395

هحضور نمايندگي شيرخاني كد 1103 بيمه سامان در 22 بهمن 1395

غرفه بيمه سامان در مراسم 22 بهمن 1395

در مراسم 22 بهمن 1395، با همت بيمه مركزي، شركتهاي بيمه مانند سال گذشته حضور داشتند و نمايندگي شيرخاني از سوي شركت بيمه سامان، مسئول اجراي غرفه اين شركت گرديد.

در اين مراسم همكاران بخش هاي اداري و فروش نمايندگي كد 1103 حضور يافتند و ضمن ارائه اطلاعات انواع بيمه نامه ها به شركت كنندگان در اين مراسم با شكوه، پاسخگوي سوالات مردم در مورد بيمه سامان بودند.

در ادامه به كليپ تصاوير غرفه بيمه سامان در اين مراسم توجه فرماييد:

رضا شیرخانی - کارشناس بیمه و نماینده رسمی شرکت بیمه سامان - 23 بهمن 1395