پرداخت سود استثنائی 25 درصد به اندوخته های بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان در سال 89

پرداخت سود استثنائی 25 درصد به اندوخته های بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان در سال 89

سود قطعی بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان برای سال 1389 اعلام شد

پس از تشکیل مجمع عمومی شرکت بیمه سامان در روز 23 تیرماه، سود قطعی بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان برای سال 1389 اعلام شد که همانند چهارسال قبل توانست به خوبی پاسخ اعتماد و دوراندیشی بیمه گذاران فهیم خود را بدهد.

بر اساس اعلام رسمی شرکت بیمه سامان، در سال 89 در سبد ریسک زیاد 25 درصد سود قطعی، در سبد ریسک متوسط 18 درصد و در سبد ریسک کم 5/16 درصد سود قطعی به اندوخته های بیمه عمر و تشکیل سرمایه پرداخت گردید.

قطعاً این امر مهم با مشارکت سایر اعضای گروه مالی سامان همچون بانک سامان، شرکت سرمایه گذاری سامان، شرکت کارگزاری بورس سامان، محقق گردیده که رضایت هرچه بیشتر بیمه گذاران را فراهم ساخته است.-  برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان اینجا کلیک کنید.


پرداخت سود استثنائی 25 درصد به اندوخته های بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان در سال 89


رضا شیرخانی - کارشناس بیمه و نماینده رسمی شرکت بیمه سامان - 01 شهریور 1390