بیمه سامان - معرفی شركت بیمه كار آفرین

Karafarin Insurance Logo

شركت بیمه كار آفرین

شركت بیمه كار آفرین نخستین شركت بیمه خصوصی است كه در چارچوب قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری ، قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت در تاریخ 28/12/1381 به شماره 200845 به ثبت رسیده و با اخذ مجوز از بیمه مركزی ایران فعالیت خود را در سطح كشور آغاز نموده است.

موضوع شرکت:
* انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع بیمه های اشخاص، اموال و مسئولیت
* تسهیل پوشش اتكایی مورد نیاز از داخل و خارج در خصوص بیمه های صادره
* قبول و پذیرش بیمه های اتكایی از صندوق های بیمه اتكایی خارج از شركت به صورت متقابل
* سرمایه گذاری از محل سرمایه و ذخایر و تحصیل پوشش اتكایی در خصوص بیمه نامه های صادره

سرمایه شرکت:
سرمایه اولیه شرکت بیمه کارآفرین یکصد و چهل میلیارد ریال (140.000.000.000) بوده که 65 درصد توسط موسسان شرکت متشکل از بانک کارآفرین، گروه های صنعتی و ساختمانی و متخصصان طراز اول صنعت بیمه کشور و 35 درصد از طریق عرضه سهام تامین گردیده است. سرمایه شرکت در سال 1387 به مبلغ چهارصد میلیارد ریال (400.000.000.000) افزایش یافته است.

اهداف شرکت:
تعمیم و گسترش فرهنگ بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه
محافظت از سرمایه های ملی و حمایت از صاحبان صنایع و سرمایه و افراد جامعه و نیز كمك به انجام سرمایه گذاری های مختلف در كشور از طریق ارائه پوشش های مناسب و مورد نیاز بیمه ای
معرفی انواع پوشش های جدید بیمه ای رایج در كشورهای پیشرفته صنعتی و آمادگی برای عرضه آنها
ایجاد روابط سازنده با بیمه مركزی ایران و همكاری با شركتهای بیمه دولتی و خصوصی و تبادل تجربیات با آنها
تحقق امر مشتری مداری از طریق مكانیزاسیون كامل كلیه فرایندها و مكانیزاسیون كامل كلیه فرایندها و مراحل انجام كار به منظور سرعت بخشیدن به ارائه خدمات به بیمه گذاران
كمك به توسعه بازار بیمه كشور از طریق انجام پژوهشهای بازاریابی و انجام پژوهشهای بازاریابی و توسعه شبكه فروش در تهران و استانها

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره شركت بیمه كار آفرین می توانید به وبسایت این شرکت به آدرس www.karafarin-insurance.ir مراجعه فرمائید.

منبع: سایت شركت بیمه كار آفرین