جشنواره تخفیفات بیمه سامان

festival-discounts

تخفیفات ارائه شده در بیمه نامه های ثالث و بدنه

- تخفیف 30 درصدی بر روی بیمه نامه های بدنه اتومبیل، برای دارندگان بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان
- تخفیف 20 درصدی بر روی بیمه نامه های بدنه اتومبیل، برای دارندگان بیمه خانه امن سامان
- 5 درصد تخفيف مازاد ويژه دارندگان چهار سال و بيشتر تخفيف بيمه بدنه اتومبيل
- 20 درصد تخفیف ویژه دارندگان حساب بانك سامان روی بیمه بدنه اتومبیل
- 55 درصد تخفیف ویژه اتومبيل هاي صفر كيلومتر توليد داخل با ارزش بيش از 50 ميليون تومان
- 60 درصد تخفیف ویژه اتومبيل هاي صفر كيلومتر با ارزش بيش از 100 ميليون تومان
- 20 درصد تخفیف ویژه اتومبيل هاي صفر كيلومتر (به جز موارد فوق) تا 3 ماه از تاريخ تحويل
- 50 درصد تخفیف ویژه اتومبيل هاي با ارزش بيش از 100 ميليون تومان با عمر كمتر از 5 سال
- 60 درصد تخفیف ویژه اتومبيل هاي با ارزش بيش از 500 ميليون تومان با عمر كمتر از 5 سال
- 10 درصد تخفیف مازاد ویژه اتومبيل هاي با ارزش کمتر از 50 ميليون تومان
- 15 درصد تخفیف مازاد ویژه اتومبيل هاي با ارزش بين 50 تا 100 ميليون تومان
- 20 درصد تخفیف مازاد ویژه اتومبيل هاي با ارزش بيش از 100 ميليون تومان
- 10 درصد تخفیف نقدي ويژه بيمه هاي بدنه با حق بيمه بالاي 100 هزار تومان
- تخفیف ويژه بر روی بیمه نامه های خانه امن، برای دارندگان بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان

کلیه تخفیفات فوق تا اطلاع ثانوی ادامه دارند ... لیکن با توجه به امکان لغو تخفیفات، لطفاً از شماره 88437252 - 021 امکان ارائه تخفیفات را استعلام نمایید.

با تشکر

رضا شیرخانی - کارشناس بیمه