شرایط بیمه باربری - خطرات تحت پوشش کلوزهای بیمه باربری وارداتی

Cargo Insurance - بیمه باربری

خطرات تحت پوشش کلوزC:

آتش سوزی، انفجار، به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن کشتی یا شناور، واژگون شدن و یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی، تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب، تخلیه کالا در بندر اضطراری، تفدیه کالا در جریان زیان همگانی، به دریا انداختن کالا برای سبک سازی

خطرات تحت پوشش کلوزB:

Cargo Insurance - بیمه باربری

آتش سوزی، انفجار، به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن کشتی یا شناور، واژگون شدن و یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی، تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب، تخلیه کالا در بندر اضطراری، تفدیه کالا در جریان زیان همگانی، به دریا انداختن کالا برای سبک سازی، زلزله، آتشفشان، صاعقه، به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی، ورود آب دریا به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر یا محل انبار، تلف کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن درهنگام بارگیری یا تخلیه کشتی یا شناور، دزدی، دله دزدی، عدم تحویل، خسارت ناشی از کالای مجاور، قلاب زدگی، آبدیدگی روغن زدگی، ریزش، کسری

Cargo Insurance - بیمه باربری

خطرات تحت پوشش کلوزA:

آتش سوزی، انفجار، به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن کشتی یا شناور، واژگون شدن و یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی، تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب، تخلیه کالا در بندر اضطراری، تفدیه کالا در جریان زیان همگانی، به دریا انداختن کالا برای سبک سازی، زلزله، آتشفشان، صاعقه، به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی، ورود آب دریا به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر یا محل انبار، تلف کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن درهنگام بارگیری یا تخلیه کشتی یا شناور، دزدی، دله دزدی، عدم تحویل، خسارت ناشی از کالای مجاور، قلاب زدگی، آبدیدگی روغن زدگی، ریزش، کسری، طوفان، دزدی دریایی، آسیب و تخریب عمدی مورد بیمه توام با سوء نیت هر کس، خسارت های ناشی از باران و آفتاب، ساییدگی، زنگ زدگی، نشت، شکست، لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی، ضربه دیدگی، کرم زدگی، موش زدگی، آفت زدگی

-  برای دریافت نسخه PDF شرایط بیمه باربری - خطرات تحت پوشش کلوزهای بیمه باربری وارداتی اینجا کلیک کنید.

(میتوانید از گزینه های Save target as و یا Save Link As نیز استفاده نمایید.)

رضا شیرخانی - کارشناس بیمه