بيمه هاي مورد نياز مدیران مجتمع های مسکونی و اداری و تجاری

مدیران مجتمع های مسکونی و اداری و تجاری چه بیمه های باید تهیه کنند؟

بيمه هاي لازم براي مديريت ساختمان

مدیران مجتمع های مسکونی و اداری و تجاری چه بیمه های باید تهیه کنند؟

سلام مدیر عزیز
به شما تبریک می گوییم!
شما منتخب مالکین مجتمع هستید. و این نشان از شایستگی شماست.
میخواهیم شما را کمک کنیم تا بهترین بمانید.
آیا می دانید چه خطراتی مجتمع و ساختمان شما را تهدید می کند؟
آیا می دانید در صورت بروز بعضی حوادث، فقط و فقط مدیر ساختمان مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود؟
آیا می دانید شما می توانید این خطرات را با مبلغ خیلی اندک بیمه کنید؟

حالا چه خطراتی شما را تهدید می کند؟
و چه بیمه هایی برای آن نیاز هست؟

آتش سوزی

آتش سوزی

لازم است ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها را اینجا ذکر کنیم:

مدیر یا مدیران ساختمان موظفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آن ها به وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از مالکین اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده می باشند.

پس شما موظف هستید طبق قانون، بنای کل ساختمان را در قبال آتش سوزی بیمه کنید. و این وظیفه قانونی شماست.

حوادث آسانسور

آسانسور

به احتمال زیاد مجتمع شما دارای آسانسور هست و مالکین مجتمع، مالک آسانسور؛ و شما مدیر مجتمع به نمایندگی از مالکان، مالک آسانسور محسوب می شوید. حال اگر اتفاقی حین استفاده از آسانسور برای شخصی بیافتد، شما مسئول پرداخت خسارات وارده خواهید بود. این خسارت ها در مواردی مثل سقوط آسانسور، تا چند دیه کامل هم می رسد.

شرکت بیمه سامان می تواند به راحتی و با پرداخت مبلغی بسیار اندک، به مدت یک سال شما را در قبال این حوادث بیمه کند. این بیمه نامه «بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان» نام دارد.

حوادث

حوادث داخل ساختمان

امکان دارد حوادثی در ساختمان برای مراجعین یا ساکنین اتفاق بیافتد که شما به عنوان مدیر مجتمع مسئول جبران این خسارت ها باشید. به طور مثال به دلیل لیز بودن یا غیر ایمن بودن زمین، شخصی سقوط کند. یا جدا شدن سنگی از نما و سقوط آن باعث آسیب به مال یا جان شخصی شود. یا غیر ایمن بودن تأسیسات باعث حادثه ای شود و ...

شما می توانید بیمه نامه ای به نام «بیمه مسئولیت مدیران مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری در قبال اشخاص ثالث» تهیه کنید که تمام این حوادث را تحت پوشش قرار دهید.

حوادث مرتبط با سرایدار، نگهبان یا کارگر ساختمان

سرایدار،

در صورتی که ساختمان و مجتمع شما دارای سرایدار، نگهبان یا کارگر نظافتچی یا مسئول تأسیسات باشد، قانوناً شما به نمایندگی از مالکین ساختمان کارفرمای این شخص محسوب می شوید و طبق قانون اگر اتفاقی در حین کار برای کارگری بیافتد، کارفرما مسئول پرداخت غرامت خواهد بود. این غرامت شامل پرداخت هزینه های پزشکی و درمان، غرامت (دیه) فوت و نقص عضو هست. بنابراین در صورتی که از این افراد در ساختمان استفاده می کنید، حتماً «مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان» خریداری کنید. چرا که قاعدتاً پرداخت هزینه ای مانند دیه فوت یک شخص، از جیب شخصی شما یا حتی صندوق ساختمان، امکان پذیر نیست.

سرایت آتش سوزی به مکان های دیگر

سرایت آتش سوزی

در صورت بروز آتش سوزی گسترده یا بروز انفجاری مهیب در ساختمان شما، امکان اینکه آتش سوزی به ساختمان های اطراف، یا خودرو های پارک شده در خیابان یا خودروهای همسایه ها سرایت کند، قانوناً مجتمع شما مسئول جبران این خسارت خواهد بود.

بنابراین شما می توانید «بیمه مسئولیت به تبع حریق» تهیه کنید و خیال خود را حتی بابت آتش سوزی های گسترده راحت کنید.

بیمه نامه های مرتبط با مدیران مجتمع

یک خبر خوب!

ما مرکز تخصصی صدور بیمه نامه های مرتبط با مدیران مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری هستیم و کارشناسان ما با تجربه صدور صدها بیمه نامه در این زمینه آماده ارائه مشاوره، توضیحات بیشتر، و صدور بیمه نامه هستند. برای اطلاع از حق بیمه های مرتبط با مجتمع شما و همچنین صدور بیمه نامه می توانید با شماره تلفن های 88437252-021 و 88476393-021 تماس بگیرید.
-  برای اطلاعات بیشتر در این زمینه بخش سوالات متداول مربوط به بیمه های مدیران مجتمع در اینجا قابل مطالعه هست
سوالات متداول بیمه های مرتبط با مدیران مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری

رضا شیرخانی - کارشناس بیمه