بيمه هاي مورد نياز مدیران مجتمع های مسکونی و اداری و تجاری

سوالات متداول بیمه های مرتبط با مدیران مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری

 logo آیا خودروهای پارک شده در پارکینگ مجتمع قابل بیمه شدن هستند؟
 logo آیا اثاثیه واحد ها هم باید بیمه شوند؟
 logo در مورد خطر زلزله هم مدیر ساختمان وظیفه ای دارد یا خیر؟
 logo آسانسور ما توسط شرکت سازنده بیمه شده است. آیا باز هم لازم است بیمه شود؟
 logo آسانسور ما توسط شرکت سازنده بیمه شده است. آیا باز هم لازم است بیمه شود؟
 logo در صورتی که مالک یکی از واحد ها، واحد خود را در قبال آتش سوزی بیمه کرده باشد، باز هم باید حق بیمه آتش سوزی بپردازد؟
 logo در صورتی که کارگر یا سرایدار ساختمان را بیمه تأمین اجتماعی کرده باشیم، باز هم نیازی به بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان هست؟
 logo ما سرایدار یا نگهبان نداریم. اما نظافتچی یا مسئول تأسیسات داریم که پاره وقت ساختمان را تمیز یا تعمیر می کند. آیا نیاز هست برای ایشان بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بگیریم؟
 logo وقتی بیمه آتش سوزی تهیه می کنیم، آیا نیاز هست که لوازم اطفاء حریق هم تهیه کنیم؟
آیا خودروهای پارک شده در پارکینگ مجتمع قابل بیمه شدن هستند؟

آیا خودروهای پارک شده در پارکینگ مجتمع قابل بیمه شدن هستند؟

بله. شما می توانید در بیمه نامه آتش سوزی، حدود سرمایه ای برای خودرهای پارک شده در نظر بگیرید و به این ترتیب در صورت بروز خسارت، شرکت بیمه سامان خسارت وارده را طبق شرایط بیمه نامه به خودروهای واقع در پارکینگ نیز پرداخت خواهد کرد.

  ^  
آیا اثاثیه واحد ها هم باید بیمه شوند؟

آیا اثاثیه واحد ها هم باید بیمه شوند؟

بسیاری از واحد ها بعد از اینکه مجتمع شما بیمه شد، اینطور تصور می کنند که اثاثیه واحدشان هم بیمه شده است در حالی که شما به عنوان مدیر مجتمع وظیفه قانونی برای بیمه کردن اثاثیه ندارید. اما بسیار جالب توجه است که بتوانید سرمایه ای برای اثاثیه کل واحد ها در نظر گرفته و در بیمه نامه آتش سوزی لحاظ کنید. البته که شرکت بیمه سامان بیمه نامه ای جامع و کامل برای هر واحد در نظر گرفته به نامه «بیمه خانه امن سامان» که برای اطلاع از شرایط بیمه خانه امن سامان می توانید اینجا کلیک کنید.


  ^  
در مورد خطر زلزله هم مدیر ساختمان وظیفه ای دارد یا خیر؟

در مورد خطر زلزله هم مدیر ساختمان وظیفه ای دارد یا خیر؟

شما قانوناً وظیفه ای ندارید. اما با توجه به اینکه خطر زلزله در کشور ایران بسیار زیاد است، در صورتی که تمایل داشته باشید، به صورت اختیاری می توانید در بیمه آتش سوزی، با پرداخت مبلغ حق بیمه بیشتر، خطر زلزله را هم تحت پوشش قرار دهید. این قاعده در مورد خطرات دیگری نظیر سیل و طوفان هم هست.

  ^  
آسانسور ما توسط شرکت سازنده بیمه شده است. آیا باز هم لازم است بیمه شود؟

آسانسور ما توسط شرکت سازنده بیمه شده است. آیا باز هم لازم است بیمه شود؟

تعداد اندکی از شرکت های فروشنده یا تعمیر و نگهداری آسانسور، برای مسئولیت خودشان در این خصوص بیمه نامه تهیه می کنند. اما شما از مفاد این بیمه نامه و شرح پوشش های آن اطلاع ندارید. پس اصلاً ریسک نکنید و خودتان برای آسانسور مجتمع بیمه بگیرید. ضمن اینکه همکاران ما در بخش تمدید بیمه نامه ها، قبل از اتمام بیمه به شما اطلاع می دهند و اجازه نمی دهند که حتی یک روز هم مجتمع شما بدون بیمه بماند.

  ^  
اگر مالکین واحد ها راضی به بیمه کردن ساختمان یا پرداخت حق بیمه نباشند، چه باید کرد؟

اگر مالکین واحد ها راضی به بیمه کردن ساختمان یا پرداخت حق بیمه نباشند، چه باید کرد؟

ببینید این وظایف قانوناً به مدیر ساختمان واگذار شده و هیچ کس نمی تواند این وظیفه را از شما سلب کند. اگر واقعاً مالکین راضی به بیمه کردن نیستند، پیشنهاد ما این است که از مدیریت مجتمع انصراف دهید. چرا که همین مالکان در صورت بروز خسارت، قانوناً می توانند جبران خسارت را از شما طلب کنند. ضمن اینکه توافق مالکین در هر زمینه ای، وظایف قانونی شما را که مرجع قانونی کشور تصویب کرده سلب نمی کن. بنابراین بیمه کردن ساختمان نیازی به مشورت کردن یا تأیید گرفتن دوباره از مالکین ندارد. مثل پرداخت قبوض آب یا برق مشاعات، یا دیگر وظایف قانونی دیگر.


  ^  
در صورتی که مالک یکی از واحد ها، واحد خود را در قبال آتش سوزی بیمه کرده باشد، باز هم باید حق بیمه آتش سوزی بپردازد؟

در صورتی که مالک یکی از واحد ها، واحد خود را در قبال آتش سوزی بیمه کرده باشد، باز هم باید حق بیمه آتش سوزی بپردازد؟

بله. مالک این واحد، فقط ملک خودش را بیمه کرده است. بیمه نامه ایشان مشاعات، پارکینگ و فضای عمومی ساختمان را در بر نمیگیرد. بنابراین موظف است که حق بیمه متناسب با واحد خود را بپردازد.

  ^  
در صورتی که کارگر یا سرایدار ساختمان را بیمه تأمین اجتماعی کرده باشیم، باز هم نیازی به بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان هست؟

در صورتی که کارگر یا سرایدار ساختمان را بیمه تأمین اجتماعی کرده باشیم، باز هم نیازی به بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان هست؟

بله. بیمه تأمین اجتماعی مربوط به وظایف قانونی شما در قبال به کارگیری افراد هست و ارتباطی به پرداخت غرامت و دیه ندارد. در صورت بروز حادثه، بیمه تامین اجتماعی غرامت مرتبط با شما را پرداخت نخواهد کرد.

  ^  
ما سرایدار یا نگهبان نداریم. اما نظافتچی یا مسئول تأسیسات داریم که پاره وقت ساختمان را تمیز یا تعمیر می کند. آیا نیاز هست برای ایشان بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بگیریم؟

ما سرایدار یا نگهبان نداریم. اما نظافتچی یا مسئول تأسیسات داریم که پاره وقت ساختمان را تمیز یا تعمیر می کند. آیا نیاز هست برای ایشان بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بگیریم؟

بله. حتی اگر شخصی را برای یک ساعت ساعت به کار می گیرید هم شما کارفرمای او محسوب می شوید و در صورت بروز حادثه، شما مسئول هستید.
  ^  
وقتی بیمه آتش سوزی تهیه می کنیم، آیا نیاز هست که لوازم اطفاء حریق هم تهیه کنیم؟

وقتی بیمه آتش سوزی تهیه می کنیم، آیا نیاز هست که لوازم اطفاء حریق هم تهیه کنیم؟

بله. خرید بیمه آتش سوزی، شما را از ایمن کردن ساختمان در قبال آتش سوزی مبرا نمی کند. پیشنهاد می کنیم حتماً کپسول های آتش نشانی متناسب با فضای ساختمان را خریداری کرده و در راهروها یا در قسمت مشاعات و در دسترس عموم قرار دهید. با این کار و اطفاء حریق به سرعت، شاید اصلاً دیگر نیازی به استفاده از بیمه آتش سوزی برای پرداخت خسارت نباشد.


  ^  
  بازگشت به صفحه: مدیران مجتمع های مسکونی و اداری و تجاری چه بیمه های باید تهیه کنند؟  
سوالات متداول بیمه های مرتبط با مدیران مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری

رضا شیرخانی - کارشناس بیمه