بیمه سامان - معرفی بانک خاورميانه

Middleeast Bank Logo

بانک خاورميانه

بانک خاورمیانه، توسط تعدادي از مدیران اقتصادی، صاحبان صنایع و بانکداران، بر اساس تحلیلهای کارشناسی از وضعیت نظام بانکی کشور حمهوري اسلامي ايران و فرصتهای پیش رو تاسیس شده است.

هیات موسس در شش ماهه دوم سال ١٣٨٧، برنامه عملیاتی خود را برای تاسیس بانک خاورمیانه آغاز نمودند و پس از کسب مجوزهای لازم، از شورای محترم پول و اعتبار و پذیره نویسی عمومی، طی 4 روز در خرداد ماه ١٣٩١ پذیره نویسی تکمیل و سرمایه اولیه بانک به میزان 4000 میلیارد ریال، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تامین شد.

در مهرماه ١٣٩١، جلسه مجمع عمومی موسسين بانک خاورمیانه برگزار شد و ضمن تایید اساسنامه و صورت‏‌های مالی، اعضای هیات مدیره توسط سهام داران انتخاب شد و فعالیت بانک خاورمیانه به صورت رسمی شروع گرديد.

با پیش بینی سودآوری مناسب، ‌سهام بانک در دی ماه سال ١٣٩١ در فرابورس عرضه گرديد. از تاریخ بيست و پنجم اسفند 93، سهام بانک خاورمیانه وارد بورس تهران شد.

جهت ارتباط با بانک خاورميانه می توانید به وب سایت این بانک به نشانی www.middleeastbank.ir مراجعه فرمائید