بیمه سامان - معرفی بانک قرض الحسنه مهر ایران

Mehr Iran Bank Logo

بانک قرض الحسنه مهر ایران

با توجه به تصمیم دولت نهم مبنی بر تأسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور تحقق اصل مهرورزی و عدالت محوری و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و تلاش در جهت خدمت به بندگان خدا از طریق رفع نیازهای اقشار کم درآمد جامعه ، ضرورت تأسیس این بانک بعنوان یک پروژه ملی که آحاد ملت ایران را شامل می شود، مدنظر قرار گرفت و زمینه جلب همکاری مشارکت آنان جهت توفیق در این اقدام مبارک به نحو مطلوب فراهم گردید.

بانک قرض الحسنه مهر ایران با سرمایه اولیه پانزده هزار میلیارد ريال و با مشارکت بانکهای دولتی توسط ریاست محترم جمهوری وقت در مورخ 22/9/1386 افتتاح و با گسترش و توزیع موزون شعب خود در سراسر کشور آغاز به کار کرده است. بانک قرض الحسنه مهرایران باصدور مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 6/6/1387 و براساس برنامه های تدوین شده ، ضمن انجام امور مربوط به اعطای تسهیلات قرض الحسنه در ارتباط با فعالیتهای حساب قرض الحسنه جاری و بانکداری الکترونیکی اقدام می نماید .

بانک قرض الحسنه مهر ایران در بدو امر با دوهزار واحد بانکی متشکل از سیصد شعبه واگذاری از بانکهای سهامدار و هزار و هفتصد واحد بانکی مستقر در شعب بانکهای سهامدار شروع به کار نمود . که پس از تشکیل ساختار و سازمان این بانک به دلیل توسعه کیفیت شعب بانکی، کلیه شعب آن بانک به صورت مستقل شروع به کار نمود

جهت ارتباط با بانک قرض الحسنه مهر ایران می توانید به وب سایت این بانک به نشانی www.qmb.ir مراجعه فرمائید